+31 (0)10 846 75 12 support@maxbraamsvps.nl

Disclaimer

Disclaimer voor maxbraamsvps.nl

Max Braams BV (Kamer van Koophandel: 60570377), hierna te noemen Max Braams BV, verleent u hierbij toegang tot maxbraamsvps.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Max Braams BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Max Braams BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Max Braams BV. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Max Braams BV. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Max Braams BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Max Braams BV. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.